Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Sinh hoạt giao lưu với đơn vị kết nghĩa

 
 
 
Hình ảnh thi các hoạt động kỹ niệm ngày 22/12
 

Giờ ra chơi của Trường THCS Lý Tự Trọng

Những hình ảnh trong giờ ra chơi của học sinh trường Lý Tự trọngSinh hoạt kỹ niệm ngày 22/12

    Một số hình ảnh sinh hoạt kỹ niệm nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Lịch sử ý nghĩa ngày 22/12

22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.
Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.
 Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc..."

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân